Vælg mellem fup eller svindel!   Se videoklip her

Røde og gule er kendte. Nu har vi også fået en sort fagbevægelse...

Fagforeningen Danmark" er en af de foreninger som  fupmageren og byggematadoren Johnny Nim i Esbjerg har stiftet, (her fra BT) og som Danmarks Frie Fagforening ofte forveksles med. Nims fup består desuden af følgende navne: Funktionærkartellet/teknikersammenslutning. Det Faglige Hus, arbejdsgiverforeningen Danske Selvstændige, samt det senste påhit 2B. Samt en hobbyvirksomhed http://www.nimkar.dk samt kandidat hos de konservative.

Siden Johnny Nim i Esbjerg stiftede Fagforeningen Danmark har der, flere gange om ugen, være navneforvekslinger. Lønmodtagere der melder sig ind i Fagforeningen Danmark tror ofte at de har meldt sig ind i Danmarks Frie Fagforening med deraf efterfølgende forvekslinger omkring a-kasse, VEU-godtgørelser, faglige sager, overflytninger osv. Hertil kommer, at hver gang formanden Johnny Nim afsløres i pressen med et eller andet underlødigt, så får Danmarks Frie Fagforening ca. halvdelen af tæskene. Det er ikke er rimeligt.
DFF kunne gøre ligesom Firma-Funktionærerne gjorde, da Nim valgte et navn til sin a-kasse der lå tæt på deres; nemlig at finde et nyt navn. Men er det rimeligt at føje en fupmager på denne måde? Det synes vi ikke i red. og det er vist ikke lige stilen i Danmarks Frie Fagforening at dukke sig for den form for virksomhed. Danmarks Frie Fagforening kom først med stiftelsen i 1983 og Johnny Nim stiftede Fagforeningen Danmark i 1998.
Her fra Arbejdsmarkedsstyrelsen et meget mildt eksempel på den forvirringe der hersker om hvem der er hvem: ErhvervsBladet, 24. marts 2006
ErhvervsBladet bragte fredag et portræt af chefen for den frie fagforening, Det Faglige Hus, i Esbjerg, Johnny Nim.
Ex formand blev låst ude efter kritik af Johnny Nim´s pengeforbrug og holdt væk med bodygards


Den daværende formand for Funktionærkartellet Sonja Bonnichsen forsøgte allerede i  1991 at rette op på det som Johnny Nim dengang foretog sig. Hun havde mistanke om, at han brugte foreningens midler til private formål. Særligt sprang det i øjnene, at han hele fire gange på et år kom på kontoret og  hævede 50.000 kr. dvs. sige 200.000 på et år. Rejsemålet var Tyrkiet, hvor hr. Nim i dag, ved siden af fagforeningsformands jobbene, formandsjobbet for arbejdsgiverforeningen og formand for a-kassen også bestrider et lille bijob som
byggematador. (her fra BT)
Da det blev for
meget
ekskluderede Sonja Bonnichsen den dygtige hr. Nim, hvilket betød at  han straks fik en låsesmed til  at skifte låsene ud så formanden ikke kunne komme ind på kontoret. Herefter tog hr. Nim magten i foreningen, og Sonja Bonnichsen fik aldrig mulighed til at fortælle eller spørge medlemmerne hvad de mente om det hele. Johnny Nim var herefter den eneste tilbageværende i bestyrelsen. Da Sonja Bonnichsen efterfølgende ønskede at møde op på en lille generalforsamling blev hun fysisk, af bodyguards, hindret i at komme ind og klare tingen op.Læs mere her fra BT

Efterfølgende opråb til pressen fik desværre ikke plads i mediernes spalter. Derfor blev de advarsler som Soja allerede kom med i 1991 ikke hørt. desværre blev Sonja Bonnichsen anmeldelse til Politiet ikke taget alvorligt.

Fupmageren afsløres af DR-TV: Rene Ord For Pengene

16.02.99: Bragte DR-TV1 i det meget populære forbrugerprogram"Rene Ord For Pengene" et indslag om "Fagforeningen Danmark". Vi har vist dette klip her på siden i RealPlayer men har taget det bort igen da DR har gjort indsigelse under henvisning til ophavsret. Vi bragte indslaget for at sætte focus på  forskellen på det faktum, at DR have lovet os at nævne den forskel der bestod mellem Fagforeningen Danmark og Danmarks Frie Fagforening.

Det gjorde DR imidlertid ikke, og derfor blev Danmarks Frie Fagforening, tilsigtet eller ikke, grundet navneligheden, skadet af dette tv-indslag. Det  nævnes  b.la at Johnny Nim fik et halvt års betinget fængsel, da han havde modtaget dagpenge fra Kristelig A-kasse samtidig med at han havde modtaget løn i sin egen fagforening 

Fuppede medlemmer søger hjælp hos Firmafunktionærerne

Firmafunktionærerne har i deres fagblad Firmafunktionæren 2/99 advaret mod Johnny Nim og hans foretagende citat: ...endnu engang mødte et tidligere medlem fra denne såkaldte fagforening, som først opdagede at hun ingen hjælp fik fra den side, da hun pludselig havde brug for det, citat slut.

Videre hedder det, citat: Fagforeningens indtægter går til annoncer efter nye medlemmer, der kan holde cirkuset igang, og de penge, der er tilovers overfører Johnny Nim til sin egen konto på den ene eller anden måde, citat slut

Nim ønsker ikke Kritiske medlemmer . De skal bare ud!

se hvad der skete med en tidligere hovedkasserer, revisor og hovedbestyrelsesmedlem: Hovedkasserer

Nim snyder sig frem

Johnny Nims fagforeninger blev stiftet med udgangspunkt i at bilde folk ind at de kunne være fagligt forsikret for kr. 7 pr måned. En klage til ombudsmanden viste, at Markedsføringsloven ikke gælder for fagforeninger og at en mand som Johnny Nim, der bruger  fup som værktøjer, her har fundet sig et fristed. Læs mere  her og her

Så var det de ansatte på Dancake der var tæt på at blive snydt Snydt

Johnny Nim dømt for dagpengesvindel

Tilsynsmyndigheden for a-kassene, Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring, har i flere år haft dommen, hvor Johnny Nim blev dømt for dagpengesvindel, på internettet. Klik her
:
Dommen

I HKs fagblad, Odense nr. 8 oktober 2003 skrives følgende bemærkninger til dommmen: Grådigheden kender åbenbart ingen grænser for fagforeningsformanden Johnny Nim. Mens han fik udbetalte en tophyre på 54.000 kr. pr. måned, hævede han uretsmæssig dagpenge som værende arbejdsløs - i alt kr 135.000 kr. citat slut. ( i 1998 fik hr. Nim 60.000 pr. md i løn) 


Se hvad Jydske Vestkysten skrev i en leder om 
Dommen

Hr. Nim låner lige 1,1 million af fagforeningskassen

Her er den dygtige Johnny Nim kommet på Aalborg Stiftstidendes leder efter nyt lån i millionklassen  Leder

Nim fuppede sig til en arbejdsløshedskasse

Første gang Johnny Nim søgte  Arbejdsdirektoratet om arbejdsløshedskasse  skete dette med falske medlemsliste, hvor han forrsøgte at snyde myndighederne.

Med en betinget fængselsdom for dagpengesvindel søger Nim igen om a-kasse. Rigsrevisionen konstaterede, at det jfr. loven krævede medlemstal på 10.000 ikke var tilstede. Alligevel gav Nims Fup-stil bonus med ministerens hjælp.
Efter a-kasse kuppet foreslår Nim nu  Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen her i slutningen af 2006, angiveligt for at holde andre fra fadet, at ingen skal kunne oprette en a-kasse med mindre de har 40.000 medlemmer. Jo! Den gode hr. Nim er sandelig dygtig. Læs mere
her

Nims gangstervirksomhed tvinger a-kasse til at skifte navn.

 

Myndigheden Arbejdsdirektoratet/Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, vil heller ikke denne gang gribe ind over for Nims gangstermetoder.Citat fra Frie Funktionærers hjemmeside: Johnny Nim og hans useriøse fagforeninger fik med nød og næppe  godkendt en a-kasse under den nye lov, og vanen tro lagde de sig tæt op ad et allerede eksisterende og godt a-kassenavn, nemlig vores. citat slut


Rod i Nim´s A-kasse

Fra Jyske vestkysten 11. maj 2005
Danske Lønmodtageres A-kasse har efter tilsynsbesøg af Arbejdsdirektoratet fået påtale for rod i administrationen af dagpenge. I 2004 har Arbejdsdirektoratet udvalgt 138 sager fra Det Faglige Hus i Esbjerg til kontrol. to tredjedele af de 80 sager har udlæst bemærkninger og bærer derfor en stor del af skylden for direktoratets samlede konklusion i tilsynsrapporten.
I de resterende 58 sager er der kun bemærkninger til 10,3 procent. Der er på baggrund af sagerne iværksat en omfattende intern revision i Det Faglige hus 


Johnny Nim  afsløret i skattefusk

 Læs den omfattende skandale her på BT. Vent lidt indtil alle artikler er kommet frem

 

Rasende Nim til BT, citat: »Jeg har intet at sige til B.T.. I er fyldt med lort og løgn. Den dag I kan finde ud af at skrive sandheden, så kan vi snakkes ved,« snerrer den 49-årige fagforeningsboss.

Nim har kynisk valgt navnet Fagforeningen Danmark for at hugge, Danmarks Frie Fagforenings, slidsomme oparbejde popularitet. Det har gennem årene givet anledning til utallige misforståelser. Fx tror Nims medlemmer ofte de er medlem hos DFF, og klager derfor her over forsømmelser. Når hans ny medlemmer trynes tilbage til LO, får DFF ofte udmeldelserne osv. Selv på Christiansborg er Danmarks Frie Fagforening blevet taget til indtægt for repræsentation fra hr. Nim og nu får DFF, som da Nim fik fængselsdom for dagpengesnyd, igen ”tærsk” på grund af Nim. Derfor har vi i red. valgt at informere om skandalen i Esbjerg

Fagforeningen Danmark og Funktionærkartellets formand Johnny Nim har siden 23/10 2002 haft overvældende spalteplads i BT hvor de store overskrifter har været fremme. Et økonomisk cirkus, hvor hushandler, dyre biler og millioner af kroner flyver rundt i mellem hinanden med Johnny Nim Andersen som centrumfigur. Hver gang man læser én af de chokerede historier, efterlades man tilbage med et indtryk af, at nu kan det ikke blive værre, blot for i næste dags avis at konstatere at det er endnu værre.

 

 
 

Erik Meier Carlsen chefredaktør for BT udtrykker det klart: Mafia-lignende!

Nim er langt nærmere den type mafia-lignende fagforenings-tænkning, som vi kender fra USA.

Her har arbejdernes organisering fra et tidligt tidspunkt åbnet et særligt område for en tvivlsom mellemting mellem forretningsfolk og forbrydere, der blandede fagforeningsmagt med voldelige forbryderbanders metoder.Citat slut


Årets skandaler:
BT 26 december 2002, 1. SEKTION side 32 
 

Man stifter en fagforening og bliver selv forgyldt som formand. Det er Johnny Nim og hans utraditionelle organisation Funktionærkartellet et deprimerende eksempel på. Rentefrie lån på ca. fem millioner kroner, en livlig og givtig handel med egne sommerhuse, samt frynsegoder som fagforeningen stiller gratis til rådighed: en velhavervilla til fire millioner kr. og en luksuriøs Volvo S80 Turbo. Længe leve solidariteten, citat slut

 

Kristelig Fagbevægelsen advarer mod Nim

Fra Krifa

Tænk ikke kun på prisen
Nogle af den kristelige fagbevægelses medlemmer har valgt at skifte til Johnny Nims forbund og a-kasse, og andre går måske og overvejer det, fordi den er billig. Men Kristelig A-kasses landsformand Søren Fibiger Olesen advarer fortsat imod bare at vælge a-kasse og fagforening efter prisen:
- Jeg er bekymret for dem, men det er deres eget valg, og vi respekterer det. Men ingen af vores tidligere medlemmer skal komme og sige, at vi burde have advaret dem og fortalt, hvad der har stået i avisen om Johnny Nim. Så derfor vælger vi igen at fortælle om det. citat slut, siger Søren Fibiger Olesen efter BT´s afsløringer.

 

Kristelig Fagbevægelsen udtaler til Søndagsavisen:

Efter afsløringerne vil Den Kristelige Fagbevægelse tage kontakt til Arbejdsdirektoratet for at få dem til at skærpe kravene overfor a-kasserne.
»Det kan ikke være rigtigt, at man kan stille op med  kun 10.000 underskrifter. Vi har kæmpet for at der politisk skulle liberaliseres for kravene til at oprette a-kasser, men i sådanne tilfælde mener vi, at der må stilles krav til kapital og lignende. Statens penge er jo også med i det,« siger landsformand for Den Kristelige Fagbevægelse, Søren Fibiger Olesen.


Her en række eksempeler på hvad det betyder hvis et kontingent er sat for lavt og ikke rækker til en ordentlig service. Læs mere om hvordan byggematadorarbejdsgiverformandforretningsførerfagforeningsformanden fra Esbjerg skader den frie fagbevægelse.  
                                                        
Forsikringssnyd

Medlem blev snydt og mente sig dækket af forsikringen. Læs her fra BT


                                                                      

Pengene kom pa Tommys fødselsdag
men først da Ekstra Bladet gik ind i sagen
18 juni 2004, 1 . sektion side 7

Sally Christensens mere end et år lange kamp mod Fagforeningen Danmark er slut.
Enken fra Thyborøn har langt om længe fået de 100.000 kr., som hun -som beskrevet i Ekstra Bladet forleden -har haft krav på, siden hendes mand, fisker Tommy Christensen, mistede livet ved en ulykke på Nordsøen i september 2001. Citat slut


Medlem blev, efter rod, slettet af a-kassen
Medlem blev uberettiget slettet af a-kassen efter rod og dårlig behandling. Herefter gik Danmarks Frie Fagforening ind i sagen og nu kunne man pludselig godt finde mandens papirer. Læs mere om skandalen her

Landsretsdom for dårlig rådgivning
I flg. 3f, (30. august 2005) er Nims Funktionærkartel, i Det Faglige Hus, blevt dømt til at betale et forhenværende medlem kr. 39.377 plus  renter og sagsomkostninger.  Sagen opstod efter at medlemmet følte sig krænket over at Nims forening havde ingået et diskount-forlig i forbindelse med en afskedigelse.  Det er kendt, at denne praksis, i vid udstrækning, anvendes af Esbjerg-foreningerne, da det lave kontingent ikke levner megen plads til at føre dyre og tunge retssager for.
Citat slut fra TV-syd

Kontoransat var tæt på at miste job efter dårlig service i Nims fagforeningI flg. Finansforbundets blad Finans 5. marts 2006 var en kontoransat ved at miste sit job, da en bankrådgiver havde rådet hende til at skifte fra HK til en billigere fagforening. Hun meldte sig herefter ind i Johnny Nims Faglig Hus i Esbjerg. Kort efter fik hun problemer med sin chef, hvorved der kom både mundtlige og skriftlige advarsler; hvilket kan betyde, at man er på vej til at blive fyret. Citat fra Finans: Det må du acceptere«, lød beskeden fra Det faglige Hus, da hun klagede sin nød. Konsulenten ville end ikke mødes med sit nye medlem. Citat slut
Efter denne fejlagtige behandling, og manglende vilje til overhovedet at ville mødes med medlemmet,  meldte den kontoransatte sig Ind i HK igen som
fik reddet trådende ud. 
 
 

Line Juhl skriver på Hedenskabets hjemmeside 22/9 2006:
Nå jeg har i mange år været medlem af HK også nogle år gratis da jeg studerede... men jeg valgte at skifte til en billigere fagforening da jeg stod med en mindsteløn og mange udgifter... Jeg valgte det faglige hus som jeg agter at melde mig ud af i dag... i går sad jeg tudende og snakkede i telefon med en medarbejder derfra der på ingen måde kunne hjælpe mig... deres service har været elendigt og jeg er flere gange blevet glemt i deres system... så nej de billige fagforeninger er det slet slet ikke værd... hvis jeg skal ind i noget i igen bliver det nok HK... citat slut

Fra Metalbladet nr. 3/2006
Det Faglige hus i Esbjerg fortsætter med at undergrave beskyttelsesniveauet på arbejdsmarkedet. Nu er det sikkerhedsrepræsentanterne, der bliver sat billigt til salg.
En chauffør fik 50.000 kr. i godtgørelse for at blive fyret fem uger efter, at han var blevet valgt som sikkerhedsrepræsentant.
Det er en ren dumpekarakter. Chaufføren burde i stedet sagsøge Det Faglige hus med krav om erstatning for dårlig sagsbehandling", siger lederen af Metals miljøsekretariat, forbundssekretær Jørgen Bernbom

Trussel mod kvinders rettigheder
Landsdækkende annoncekampagne (fra Det Faglige Hus) vil gøre det billigt for arbejdsgiverne at fyre gravide. "Det skal koste mindst et års løn i erstatning", siger Dansk Metals ligestillingsordfører Anne-Lise Poulsen. "Det er en trussel mod kvinders rettigheder at bilde dem ind, at de skal være lykkelige for at få fire måneders løn for at blive fyret på grund af graviditet. Det skal koste mindst et års løn i erstatning", siger Dansk Metals ligestillingsordfører Anne-Lise Poulsen til Metal Bladet.


Forkert rådgivning omkring dagpengerettigheder. En arbejdsskadesag blev syltet
Fra 3f nyt Aalborg 5/06. Erik Andersen angående Det Faglige Hus:  Jeg fik ingen hjælp. Tværtimod forkert rådgivning omkring mine dagpengerettigheder og en arbejdsskadesag blev syltet af fagforeningen. Hos AF viste det sig at der også var fejl i opgørelsen af Erik Andersens dagpengeret. AF anbefalede ham at klage til AF


Fra Viborg Stifts Folkeblad 6. Februar 2007 J
J
eg fik at vide, at de ikke kunne hjælpe mig, fordi de ingen chaufføroverenskomster har.
Det var ifølge Dennis Steven Jensen beskeden fra Det Faglige Hus i Esbjerg, da han som medlem af Fagforeningen Danmark henvendte sig, fordi han mente, at hans vognmandsarbejdsgiver underbetalte ham.
Det afslag og den begrundelse viser ifølge Dennis Jensens nye fagforening, 3F i Viborg, at Det Faglige Hus og andre såkaldt "gule fagforeninger", der lokker med et månedligt kontingent på ned til 70 kroner, reelt sælger varm luft, fordi de ikke kan eller vil yde medlemmerne støtte, når det gælder.

Fra HK bladet Handel København april 2007ag . . . . . kl. 18.00

Du må ringe en anden dag. Det var den besked, Yvonne Falding fik

som medlem af Det Faglige Hus, da hun rendte ind i problemer. De

talte til mig, som om jeg var en eller anden tosse, der bare var til

besvær. De ville godt have mine kontingentkroner, men de ville ikke hjælpe, siger Yvonne Falding.

Fra Bladet Fagmidten nr. 2 Juli 2007

Det var billigt, men Det faglige
Hus var ikke fem potter p.. værd, da 41-årige Michael Larsen fra Tølløse blev fyret, mens han var sygemeldt!
Efter en uge modtog Michael en sms: Du er fyret, og hvis du ikke afleverer bil, GPS-anlæg, mobiltelefon og andet inden kl. 8 i morgen, bliver du politianmeldt! Michael henvendte sig naturligvis straks i Det Faglige Hus, hvor han havde meldt sig ind for et års tid siden for at spare penge. Her lød svaret: Det er arbejdsgiveren i sin gode ret til. Vi kan ikke hjælpe dig!....

Der er begået mindst en ulovlighed i sagen. Michael har ingen skriftlig ansættelseskontrakt, ogdet skal man have. Det er lov. Desuden kan arbejdsgiveren ikke fyre Michael under sygdom, med mindre han giver en skriftlig begrundelse.

Michael Larsen: – Min fornemmelseer, at Det faglige Hus bare skal have nogle medlemmer for at få nogle flere penge. Det var måske

billigt, men den er også værdiløs

Vælg Det Faglige hus og gå fallit, skriver Jan i sin blog på Ekstrabladet


Du skal passe meget på hvis du skifter til "Det faglige hus", her er min historie:

Jeg skiftede som så mange andre til det faglige hus pga. prisen. Dette har kostet mig dyrt siden. Da jeg var medlem i HK havde jeg en forsikring til at dække løntabet hvis jeg blev arbejdsløs, den forsvandt da jeg skiftede. Det havde jeg ikke lige gennemtænkt men ok, jeg havde jo et godt arbejde...... Se hans blog på Ekstrabladet

Fra afdeligsformand for Metal Roskildes generalforsamling 8. april 2008

Jeg vil lige understrege, at Det faglige hus er en privat ejet virksomhed, og jo mindre de gør for deres medlemmer, jo flere penge har fagforeningsformand Johnny Nimb i egen lomme.

Regnskaber for Det Faglige Hus

Hermed regnskaberne for Det Faglige Hus. Fagforeningen Danmark, FK/TS, 2B Bedst og Billigst og Danske Lønmodtageres A-kasse. For første gang får offentligheden adgang til at studere økonomien i Det Faglige Hus.

I regnskaberne for 2006 vil man bl.a. kunne læse om en negativ egenkapital i A-kassen DLA og om de pant Skjern Bank har i Det Faglige Hus.

Der er mange spændende detaljer i materialet, men en ting vil man lede forgæves efter:
Regnskaberne oplyser ingenting om ledelsens løn eller hvor meget de enkelte foreninger får ind i kontingenter. Forståeligt nok Hr. Nim fik i 1998 kr. 60.000 om måneden plus det løse som fx lån i millionklassen. Den klatskilling nøjes han næppe med i dag. Man kan kun opfordre medlemmerne til at spørge,  og vel at mærke spørge indtil der komme et svar der kan dokumenteres. Erfaringerne viser, at Johnny Nim har svært ved at tale sandt.
Se regnskaber og mere på http://www.organisering.dk/node/52

Nims løn tåler ikke dagens lys og medlemmerne aner fortsat intet!
Fra Ekstrabladet 6.marts 2008
Det kan godt være, man betaler mindre i kontingent i de gule fagforeninger. Men cheferne forgyldes stadig.
Hemmelig chefløn
EB:I, Det Faglige Hus, har formand Johnny Nim tidligere udtalt sig kritisk om LO-toppens pensioner. Men hans egen løn er en hemmelighed.
- Vi har individuel løn her i huset, så vi ønsker ikke at misundelsen skal fise rundt, siger han. citat slut

Hvidvasken er sat i gang! Er Johnny Nim nu blevet ren?

Efter at Hr. Nim har haft held med sit snyd, herunder det største kup af dem alle, nemlig at fuppe myndighederne til at få egen a-kasse, står alle vaskemaskiner i ”Det Faglige Hus” i Esbjerg nu på hvidvask. Det er vores opfattelse, at der vaskes og vaskes og bruges optisk hvidt i den helt store stil. B.la har man travl med sponsorater inden for sporten! Det store spørgsmål er nu: Bliver Johnny Nim ren? Bliver fx en bankrøver forvandlet, fordi han efter det store udbytterige kup, ikke længere røver banker? Vi vil her i red. tillade os at udvise vores aller største skepsis. Vi kunne aldrig drømme om at indlede et samarbejde med en organisation med en sådan profil og ledelse. Der må først, som også Jyske Vestkysten i sin leder efterlyste, gøres rent bord.

Erhvervsbladet er nu også inddraget i ”rengøringen” da de her i april 2006 bragte en større artikel om Johnny Nim.

I artiklen spørges der b. la: Hvad har du lært af de klø, du har fået i retssalene og debatten?
Hertil svarer byggematadoren - arbejdsgiverforeningsformanden-forretningsfører -a-kasseformanden - og - fagforeningsformanden for mindst 3 fagforeninger
- At stole på mig selv og ikke på andre, at træffe mine egne valg. De klø, jeg har fået, er på grund af dårlige rådgivere. Citat slut.
Vi må i red. sige, at vi netop med dette har fået bekræftet: Esbjerg foreningerne styres diktatorisk af en enkeltperson. Når denne person begår noget og det opdages tørres det af på de andre i hans nærhed. Hvor lang tid mon de ansatte vil finde sig i dette?


Sidste nyt: Advokater advare nu også. Læs mere her

  


Tilbage til forrige side