Fup og svindel giver bonus med Claus Hjort Frederiksen ved roret

(dato)

Rigsrevisionen har udfærdiget et udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med a-kasserne underskrevet af Henrik Otbo

Her bringer vi dette i uddrag:

1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne på deres møde den 8. oktober 2003 drøftede arbejdsløshedskassernes (a-kassernes) administration af dagpenge. I den forbindelse oplyste jeg, at Rigsrevisionen over sommeren 2004 ville igangsætte en forundersøgelse om Arbejdsdirektoratets tilsyn med a-kassernes administration af dagpengeområdet. A-kassernes udbetaling af dagpenge udgør i 2004 23 mia. kr.

Derudover har der været en del omtale i medierne af den nyoprettede tværfaglige a-kasse Danske Lønmodtageres a-kasse (DL-a), fordi landsformanden for DL-a, som også er landsformand for 2 fagforeninger, er blevet anklaget for misbrug af fagforeningsmedlemmernes penge.

Et af punkterne er:

* Har Beskæftigelsesministeriet sikret, at DL-a levede op til kravene, da ministeriet anerkendte a-kassen?
 I notates punkt 5. står følgende:

5. Med hensyn til Beskæftigelsesministeriets anerkendelse af DL-a mener jeg, at anerkendelsen af DL-a er sket på et usikkert grundlag i forhold til lovens krav om 10.000 medlemmer ved anerkendelsen, idet gennemgangen har vist, at DL-a hverken havde 10.000 registrerede medlemmer ved anerkendelsen eller ved udgangen af regnskabsåret 2002. Her et udskrift fra Arbejdsdirektoratet, der viser at der ikke er 10.000 medlemmer som loven kræver.

(Citat slut)

Vi har således igen fået bekræftet, at det der har bevirket at det er lykkedes Johnny Nim, som den eneste, at opfylde betingelserne for at få en ny a-kasse i nyere tid er fup og svindel. Johnny Nim der i forvejen har fængselsdom for dagpengesvindel og som tidligere har søgt at snyde myndighederne med falske medlemslister, for at opnå en a-kasse, har nok engang fuppet med tallene og har fået dette godkendt af Arbejdsdirektoratet/Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen

I notatet fremgår det videre, at man ikke vil fortage sig yderligere I betragtning af at medlemstallet blev opnået primo 2003. 

- Det var først efter en massiv landsdækkende markedsføring af a-kassen at man fik det medlemstal der, under normale forhold, skulle have været der fra starten.

Morale: Fup og svindel giver bonus med Claus Hjort Frederiksen ved roret. -


Tilbage til forrige side