Vælg mellem fup eller svindel!

01.23.05

Røde og gule er kendte. Nu har vi også fået en sort fagbevægelse.

Fagforeningen Danmark" er en af de foreninger som fupmageren og byggematadoren Johnny Nim i Esbjerg har stiftet, (her fra BT) og som Danmarks Frie Fagforening ofte forveksles med. Nims fup består desuden af følgende navne: Funktionærkartellet/teknikersammenslutning. Det Faglige Hus, arbejdsgiverforeningen Danske Selvstændige, samt det senste påhit 2B. Samt en hobbyvirksomhed http://www.nimkar.dk samt kandidat hos de konservative.

Siden Johnny Nim i Esbjerg stiftede Fagforeningen Danmark har der, flere gange om ugen, være navneforvekslinger. Lønmodtagere der melder sig ind i Fagforeningen Danmark tror ofte at de har meldt sig ind i Danmarks Frie Fagforening med deraf efterfølgende forvekslinger omkring a-kasse, VEU-godtgørelser, faglige sager, overflytninger osv. Hertil kommer, at hver gang formanden Johnny Nim afsløres i pressen med et eller andet underlødigt, så får Danmarks Frie Fagforening ca. halvdelen af tæskene. Det er ikke er rimeligt. DFF kunne gøre ligesom Firma-Funktionærerne gjorde, da Nim valgte et navn til sin a-kasse der lå tæt på deres; nemlig at finde et nyt navn. Men er det rimeligt at føje en fupmager på denne måde? Det synes vi ikke i red. og det er vist ikke lige stilen i Danmarks Frie Fagforening at dukke sig for den form for virksomhed. Danmarks Frie Fagforening kom først med stiftelsen i 1983 og Johnny Nim stiftede Fagforeningen Danmark i 1998.

Her fra Arbejdsmarkedsstyrelsen et meget mildt eksempel på den forvirringe der hersker om hvem der er hvem: ErhvervsBladet, 24. marts 2006 ErhvervsBladet bragte fredag et portræt af chefen for den frie fagforening, Det Faglige Hus, i Esbjerg, Johnny Nim. Her fra Arbejdsmarkedsstyrelsen

Ex formand blev låst ude efter kritik af
Johnny Nim´s pengeforbrug og holdt
væk med bodygards

01.23.06Den daværende formand for Funktionærkartellet Sonja Bonnichsen forsøgte allerede i 1991 at rette op på det som Johnny Nim dengang foretog sig. Hun havde mistanke om, at han brugte foreningens midler til private formål. Særligt sprang det i øjnene, at han hele fire gange på et år kom på kontoret og hævede 50.000 kr. dvs. sige 200.000 på et år. Rejsemålet var Tyrkiet, hvor hr. Nim i dag, ved siden af fagforeningsformands jobbene, formandsjobbet for arbejdsgiverforeningen og formand for a-kassen også bestrider et lille bijob som byggematador. (her fra BT)

Da det blev for meget ekskluderede Sonja Bonnichsen den dygtige hr. Nim, hvilket betød at han straks fik en låsesmed til at skifte låsene ud så formanden ikke kunne komme ind på kontoret. Herefter tog hr. Nim magten i foreningen, og Sonja Bonnichsen fik aldrig mulighed til at fortælle eller spørge medlemmerne hvad de mente om det hele. Johnny Nim var herefter den eneste tilbageværende i bestyrelsen. Da Sonja Bonnichsen efterfølgende ønskede at møde op på en lille generalforsamling blev hun fysisk, af bodyguards, hindret i at komme ind og klare tingen op.Læs mere her fra BT

Efterfølgende opråb til pressen fik desværre ikke plads i mediernes spalter. Derfor blev de advarsler som Soja allerede kom med i 1991 ikke hørt. desværre blev Sonja Bonnichsen anmeldelse til Politiet ikke taget alvorligt.

Fupmageren afsløres af DR-TV:
Rene Ord For Pengene

16.02.99


16.02.99: Bragte DR-TV1 i det meget populære forbrugerprogram"Rene Ord For Pengene" et indslag om "Fagforeningen Danmark". Vi har vist dette klip her på siden i RealPlayer men har taget det bort igen da DR har gjort indsigelse under henvisning til ophavsret. Vi bragte indslaget for at sætte focus på forskellen på det faktum, at DR have lovet os at nævne den forskel der bestod mellem Fagforeningen Danmark og Danmarks Frie Fagforening.

Det gjorde DR imidlertid ikke, og derfor blev Danmarks Frie Fagforening, tilsigtet eller ikke, grundet navneligheden, skadet af dette tv-indslag. Det nævnes b.la at Johnny Nim fik et halvt års betinget fængsel, da han havde modtaget dagpenge fra Kristelig A-kasse samtidig med at han havde modtaget løn i sin egen fagforening

Fuppede medlemmer søger hjælp hos Firmafunktionærerne

01.23.07

Firmafunktionærerne har i deres fagblad Firmafunktionæren 2/99 advaret mod Johnny Nim og hans foretagende citat: ...endnu engang mødte et tidligere medlem fra denne såkaldte fagforening, som først opdagede at hun ingen hjælp fik fra den side, da hun pludselig havde brug for det, citat slut.

Videre hedder det, citat: Fagforeningens indtægter går til annoncer efter nye medlemmer, der kan holde cirkuset igang, og de penge, der er tilovers overfører Johnny Nim til sin egen konto på den ene eller anden måde, citat slut.